"Innovatief van afval naar grondstof"

Innovatieve inzamelconcepten bundelen met heldere communicatiestrategie

Over Innoafval

Innoafval is een merknaam onder Innowater BV. Joost van der Pluijm, directeur van Innowater BV houdt zich al tientallen jaren bezig met afvalwater en afvalstoffen. Daar is nu dus Innoafval bijgekomen. Doel van Innoafval is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren van het proces van Afval naar Grondstof. Dit proces gaat steeds sneller en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is een keten van producent, consument inzamelaar en verwerker. Succesfactor nummer een is goede communicatie en planvorming. Daarom de combinatie van innovatieve denkkracht en communicatiestrategie van Studio 2010. Verantwoord resultaten boeken, daar gaan wij voor!

Aanpak

InnoAfval inventariseert samen met u de afvalstromen in uw gemeente.
Wat zijn de nieuwe kansen en mogelijkheden. Met hulp van InnoAfval springt u daar snel op in. Beleidsstukken, presentaties, workshops. InnoAfval helpt u daarmee.
InnoAfval ontwikkeld inzamelconcepten en maakt die passend binnen uw gemeente.
Studio Twintigtien vertaalt deze concepten naar heldere communicatie-boodschappen en middelen, die daar naadloos op aansluiten.

Over Studio Twintigtien

Studio Twintigtien is een ambitieus grafisch ontwerpburo.
Elk project is voor ons een uitdaging. Van creatie tot realisatie, een eerste idee of uitgebreid productietraject, de nadruk altijd op functioneel.

Verbazing een basis-ingrediënt van onze aanpak. Geen hoogdravend bla bla maar to the point.
Soms de kunst van het weglaten, dan weer overvloed. Maar altijd doordacht, doelgericht en vooral functioneel.

Middelen die u kunt inzetten

Posters, Sandwhichborden, Abries of Muppies, Digitale infoborden gemeente, Folder materiaal, Containerhangers, Afvalkranten, Lokale kick-off event, Internetbanners, Weggeef premium, Prullenbakstickers, Info-bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen, Gemeentepagina's, Advertentie, Speciale ‘schoon acties” met schoolkinderen, etc.

Communicatie middelen overzicht

Previous
Doelgroep specifieke informatie

Doelgroep specifieke...

PMD Infographics

PMD...

Speciale acties i.s.m. landelijke campagnes

Speciale...

PMD advertenties

PMD...

Infopanelen voor vrachtwagens

Vrachtwagen...

Weggeef premiums

Weggeef...

PMD folder

PMD A5...

PMD afvalkrant

PMD afvalkrant  ...

PMD afvalcontainerhanger

PMD afvalcontainerhanger  ...

Poster campagne PMD, Grijs en GFT-E

Poster...