Over Innoafval

Over Innoafval

Innoafval is een merknaam onder Innowater BV. Joost van der Pluijm, directeur van Innowater BV houdt zich al tientallen jaren bezig met afvalwater en afvalstoffen. Daar is nu dus Innoafval bijgekomen. Doel van Innoafval is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren van het proces van Afval naar Grondstof. Dit proces gaat steeds sneller en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is een keten van producent, consument inzamelaar en verwerker. Succesfactor nummer een is goede communicatie en planvorming. Daarom de combinatie van innovatieve denkkracht en communicatiestrategie van Studio 2010. Verantwoord resultaten boeken, daar gaan wij voor!