Aanpak

Aanpak

InnoAfval inventariseert samen met u de afvalstromen in uw gemeente.
Wat zijn de nieuwe kansen en mogelijkheden. Met hulp van InnoAfval springt u daar snel op in. Beleidsstukken, presentaties, workshops. InnoAfval helpt u daarmee.
InnoAfval ontwikkeld inzamelconcepten en maakt die passend binnen uw gemeente.
Studio Twintigtien vertaalt deze concepten naar heldere communicatie-boodschappen en middelen, die daar naadloos op aansluiten.